De Luther Heritage Foundation

Wij zetten ons ervoor in het gedachtegoed van reformator Maarten Luther toegankelijk en bekend te maken bij een groot publiek.

Wat we doen

Checkluther.com

Een unieke website waar de bezoeker terecht kan bij Luther met vragen over actuele thema’s.

Vertalingen van publicaties

De foundation zal verschillende nog niet vertaalde werken van Luther (laten) vertalen.

Publicaties
beschikbaar stellen

Wij zetten ons ervoor in om moeilijker bereikbare publicaties voor het publiek beschikbaar te stellen via internet.

Checkluther.com

Je leest hoe Luther aankijkt tegen actuele thema’s zoals economische crisis of de kern van liefde. De ‘antwoorden’ van Luther zijn gebaseerd op letterlijke uitspraken van hem, geschreven in hedendaags Nederlands.  Ook de originele tekst is te lezen.

Checkluther.com bevat daarnaast:

 • de grootste verzameling van vertaalde teksten van Luther
 • het verhaal van Luthers leven
 • achtergrondinformatie over Luthers visie, de tijd waarin hij leefde en zijn tijdgenoten.

Checkluther.com is online sinds september 2016 en wordt verder uitgebreid. In 2018 zal de pagina in meerdere talen beschikbaar komen (Engels en Spaans).

Vertalingen

De vertaalde publicaties komen ten goede voor academici in theologie en geschiedenis en daarnaast het brede publiek. De foundation zal ook bij deze werken een vertaalslag maken naar de 21e eeuw.

De volgende categorieën vertalen we:

 1. Luthers Tafelgesprekken
 2. Luthers Bijbelverklaringen
 3. Andere losse werken van Luther

De eerste publicatie van Luthers Tafelgesprekken is vertaald en is in december 2019 uitgegeven. Klik hier om het boek te bestellen. In 2020 en 2021 volgen andere vertalingen. Het is de bedoeling dat de vertaalde werken ook beschikbaar gesteld worden via internet.

Publicaties

Luthers werk is niet alleen maar ten dele vertaald, maar ook hetgeen dat vertaald is, is digitaal lastig toegankelijk. Wij zetten ons ervoor in om ook deze moeilijker bereikbare publicaties voor het publiek beschikbaar te stellen via internet.

cl-scherm
 • God tot Vriend te hebben is troostrijker dan de vriendschap van de hele wereld.

  - - -Maarten Luther- - -
 • Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.

  - - -Maarten Luther- - -
 • We zijn bedelaars, daar draait het om

  - - -Maarten Luther - -

Wie was Maarten Luther

Een korte beschrijving van wie Luther was en wat hij gedaan heeft.

Theoloog Maarten Luther (1483 – 1546) was een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Na intensieve studie van de Bijbel kwam Maarten Luther tot de overtuiging dat een mens alleen door Gods genade wordt gered. In 1517 maakt hij in het Duitse Wittenberg 95 stellingen bekend, waarmee hij kritiek op opvattingen van de Rooms-Katholieke Kerk naar voren brengt. Deze actie wordt in het algemeen als begin van de reformatie beschouwd.

Deze reformatie, een brede beweging van vernieuwing en verandering, is van blijvende betekenis. We komen de invloeden van de reformatie en de doorwerking van het gedachtegoed van Maarten Luther vandaag de dag op allerlei gebied tegen. In tijden van verwarring en onzekerheid heeft de reformatie laten zien dat waarden en opvattingen vervangen kunnen worden door nieuwe. Dat de reformatie 500 jaar geleden is, biedt een unieke gelegenheid om het gedachtegoed van Maarten Luther opnieuw onder de aandacht te brengen.

Over ons

Onze visie en de mensen achter de foundation

De reformatie als brede beweging van vernieuwing en verandering is van blijvende betekenis. Invloeden van de reformatie en de doorwerking van het gedachtegoed van Maarten Luther komen we op allerlei gebied tegen. Echter, veel van Luthers gedachtegoed is minder toegankelijk. Onder andere doordat de relevantie van dit gedachtegoed lastig voor het grote publiek duidelijk is. Maar nog praktischer, ook omdat veel werk van Luther niet is vertaald of de publicaties moeilijk toegankelijk zijn.

prof. dr. H.J. Selderhuis


Prof. dr. H.J. Selderhuis is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en directeur van Refo500. Refo500 is het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en producten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie en verbindingen legt tussen thema’s uit de tijd van de reformatie en vandaag.

J. Turkenburg


J. Turkenburg is ondernemer in de ICT en partner bij ProMissie Bedrijfsoverdracht & Ondernemersadvies. De heer Turkenburg is tevens als bestuurslid betrokken bij IFES Nederland en Bible League (Stichting voor wereldwijde bijbel-verspreiding).

G.J. Kwetters


G.J. Kwetters is eigenaar en directeur van onder andere Visionplanner BV, leverancier van innovatieve software voor de Nederlandse accountancymarkt. Hij is daarnaast oprichter van Stichting Support Goede Doelen. Deze stichting heeft als doelstelling de financiën van (aangesloten) goede doelen beter op orde te krijgen.

Martin Luther Heritage Foundation

Naam stichting: Martin Luther Heritage Foundation (“Luther Heritage Foundation”)

RSIN: 857145630

Postadres: Brouwersgracht 156, 3901 TM Veenendaal

Doelstelling: De stichting wil het gedachtegoed van reformator Maarten Luther voor een breed publiek toegankelijk en bekend maken. Dit doet de stichting door de werken van Luther:

 • te vertalen;
 • digitaal in meerdere talen te publiceren;
 • het daarin vervatte gedachtegoed te actualiseren.

Beleidsplan: Klik hier om het beleidsplan van de stichting te raadplegen.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • prof. dr. H.J. Selderhuis, voorzitter;
 • G.J. Kwetters, secretaris;
 • J. Turkenburg, penningmeester.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten: De stichting zet zich in om de website www.checkluther.com verder uit te breiden en te vertalen. Daarnaast zal de stichting in het najaar van 2017 starten met de vertaling van nog onvertaalde werken van Luther. Deze werken zullen worden gepubliceerd en voor het grote publiek toegankelijk zijn.

Financieel: Bekijk hier het jaarverslag van 2018

Contact

Meer informatie of wilt u bijdragen? Wij horen graag van u!

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie over deze stichting, vul het contactformulier in dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u bijdragen aan deze stichting?

Vul dan het contactformulier in.

Vind ons op de kaart

Our location

Come see us sometime